Quercus Robur

Eken, som med sina rötter och grenar förenar jorden med himlen.